Over Guusjen

Wat betekent 'Guusjen'?

 

Guusjen,  een doordringende en fascinerende roep: 'Guusjen, het is guusjen.' Als een lopend vuurtje ging het door het dorp, of het nu dag was of nacht. Guusjen betekende: er is een schip in nood, we moeten er heen, want er valt misschien wel een kostbare lading te bergen. Er valt misschien wat te verdienen. Guusjen was jagen. Of er mensen in nood waren, dat zag je ter plekke wel. Gedreven door armoede voer alles wat maar varen kon uit om een graantje mee te pikken. Levensgevaarlijke toestanden, met bijna zinkende bootjes. 

Zo was het vroeger, maar in de tijd van de Holland niet meer. Maar dat het hart sneller ging kloppen, het adrenalinegehalte in het bloed toenam, dát bleef. Als de fluit van de Holland ging, dan was er wat te bergen, dan kon er wat verdiend worden. En al kon je niet mee, je ging toch kijken. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen. Door de eeuwen heen was het in de genen gaan zitten:  als kind op school met tekenles, tekende je sleepboten, de Holland. Én je sliep erop: eerst op die fluit en toen die niet meer ging, op het starten van de zware hulpmotoren van het schip. De Holland, dat was Terschellings glorie!


 

 

Doelstelling en beleidsplan

Stichting Guusjen heeft ten doel het binden van zeesleepboot Holland aan Terschelling en om als Terschellinger gemeenschap een bijdrage te leveren aan het behoud van een uniek onderdeel van de Terschellinger nautische geschiedenis. Stichting Guusjen realiseert een en ander in nauw overleg met de Stichting Zeesleepboot Holland. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten aan boord van zeesleepboot Holland en het genereren van financiële middelen daarvoor. Ieder jaar organiseert Stichting Guusjen gedurende drie tot vier weken - op Terschelling, de thuishaven van de Holland - activiteiten aan boord. De ontvangen middelen worden aangewend om de evenementen te financieren en om jaarlijks een mooi bedrag aan Stichting Zeesleepboot Holland over te maken. Guusjen heeft geen personeel in dienst. Alle betrokkenen (bestuur en vrijwilligers) ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen.

 

De Holland ligt, op uitnodiging van Guusjen, drie tot vier weken per jaar in de haven van Terschelling en is dan voor iedere geïnteresseerde toegankelijk. Inschrijven voor de evenementen kan via de ticketverkoop bij VVV Terschelling. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar communiceren we de weken dat de Holland op Terschelling is. 

 

 

Bestuur

Zie ook de contactpagina voor meer informatie.

 

 

Jaarverslagen

 

Download
2023 - Jaarverslag Guusjen.pdf
Adobe Acrobat document 381.1 KB