Gang van zaken bij de 'Holland'

Als bewijsstuk voor het bepalen van de hoogte van het bergloon diende in de eerste plaats de scheepsverklaring. Van iedere berging waarbij de 'Holland' het contract kreeg, maakte de kapitein van de 'Holland' zo'n scheepsverklaring op, waarin gedetailleerd werden beschreven alle gegevens over de berging en het verloop ervan. Het was bestemd voor intern gebruik, dus voor de eigen advocaat. Kapitein van der Wielen heeft er vaak mooie verhalen van gemaakt, die het lezen alleszins waard zijn.

 

Daarnaast was er het scheepsjournaal, een officieel document. Hierin stonden alle zaken genoemd die op de sleepboot betrekking hadden. Bijvoorbeeld de tijd van vertrek, de tijd van aankomst bij de sleep, de tijd van vastmaken en de weersomstandigheden. Tenslotte konden weerberichten opgevraagd worden en ladingdocumenten geraadpleegd.

 

 De advocaten, Engelsen, hadden deze informatie nodig. Soms kwamen ze naar Terschelling om met iedereen die erbij betrokken was, te praten.

 

Veel schepen zijn bij Lloyd's verzekerd, maar desondanks had Lloyd's er weinig belang bij de berglonen zo laag mogelijk te houden. Niet geborgen schepen en verloren gegane ladingen kosten een verzekeringsmaatschappij veel meer.