Brand!

Bergen is meer dan alleen maar slepen. Neem een schip dat in brand staat. Op weg erheen worden de waterkanonnen en andere brandblusapparatuur gereed gemaakt. Blussen is altijd moeilijk. Door de deining liggen de schepen nooit stil ten opzichte van elkaar, en langszij komen is dan ook moeilijk, bovendien gevaarlijk. Het is zaak om vast te maken en het brandende schip op een veilige rede aan de grond te zetten of ten anker te gooien. Dan kan de 'Holland' langszij komen en de zware vaste pomp gebruiken. Een tiental losse pompen kunnen overgezet worden op het brandende schip om plaatselijk te blussen.

 

Blussen kan vaak lang duren. Alle aangeboden assistentie wordt geaccepteerd. Brand op een schip is altijd erg gevaarlijk, in verband met explosiegevaar en verbranding van kwalijke stoffen met vrijkomen van soms uiterst giftige dampen. Erger dan slecht weer: brand en explosiegevaar.

 

Aanvaring

Schepen die een aanvaring hebben gehad, en daarmee een grote scheur of groot gat hebben opgelopen, worden heel speciaal behandeld. Botsingen vinden bijna altijd plaats in dichte mist; met meestal rustig weer. Vaak is het dan mogelijk langszij te komen. Met behulp van zware pompen tracht men het soms al zinkende schip drijvende te houden.

 

De 'Holland' bezit een zware vaste pomp met een vermogen van 700 ton/uur en een tiental losse pompen, die overgezet kunnen worden. Blussen of leegpompen maakt voor de pompen geen verschil. 

 

De 'Holland' in actie, schip in nood: de 'Ruhrstein'
De 'Holland' in actie, schip in nood: de 'Ruhrstein'

Om het gat of de scheur te dichten wordt een zogenaamde patch gemaakt. Een patch is een constructie van twee en een half duims houten balken, kruislings over elkaar, ter grootte van het gat. Tussen de twee lagen komt (vaak) zeildoek. Op het gat wordt de patch tegen de huid aangehieuwd en vastgetrokken met spanschroeven

 

Tussen de huid van het schip en de rand van de patch komt een soort worst van zeildoek, gevuld met breeuwvezel. Door nu de pompen op volle kracht te laten werken, zal het water in het schip zakken, waardoor kussen en patch stevig door de druk van buitenaf tegen de huid van het schip gedrukt worden. Zinkt een schip, dan zal men het eerst zo snel mogelijk aan de grond zetten om vervolgens met gaten dichten en leegpompen te beginnen. Aan de grond zetten, dicht onder de kust, of zelfs op het wad, gaf vroeger niet zoveel problemen. Met de tegenwoordige milieuwetgeving is dat niet meer toegestaan.