Bergingsschip

De 'Holland' was een bergingsschip. Dat houdt meer in dan alleen een sleepboot. Naast slepen kon de 'Holland' schepen die in de problemen zaten bergen. Een lek geraakt schip moet in eerste instantie blijven drijven, voordat aan slepen gedacht kan worden. Een schip op het strand zal eerst vlot moeten worden getrokken, voordat er gesleept kan worden. Hiervoor had de 'Holland' allerlei bergingsmateriaal aan boord, als kabels, ankers, lieren, zware pompen, materiaal om lekken (provisorisch) te dichten, waterkanonnen en verder materiaal voor blussen van branden enz. De bemanningsleden wisten hoe ze met het materiaal om moesten gaan. Men had de bergingstechnieken in de vingers.